Dansk Cøliaki Forenings generelle arbejde

Dansk Cøliaki Forenings generelle arbejde

Start din egen indsamling og hjælp med at få endnu flere i behandling

Det anslås at op mod 60.000 danskere har cøliaki men kun cirka 10.000 har fået diagnosen. Det betyder, at alt for mange danskere med ubehandlet cøliaki. Ubehandlet cøliaki medfører øget risiko for jernmangel, knogleskørhed, flere former for kræft og ufrivillig barnløshed.

Dansk Cøliaki Forening arbejder for, at det på alle områder skal være muligt at leve et godt liv med cøliaki. Det sker gennem oplysnings- og rådgivningsvirksomhed, politisk arbejde samt sociale, støttende og faglige aktiviteter.

Ved at starte din egen indsamling er du blandt andet med til at sikre, at vi kan udbrede kendskabet til cøliaki, så endnu flere kan komme i behandling.

Du kan læse mere om cøliaki og Dansk Cøliaki Foreningsarbejde på www.coeliaki.dk

Tusinde tak fordi du ønsker at støtte vores arbejde.

0 kr.
Collected


2
Fundraisers

0
Donations